Σύνδρομο του καθηλωμένου ατόμου (Moersch-Woltmann syndrome, Stiff person syndrome)

Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από προϊούσα διακυμαινόμενη δυσκαμψία και μυϊκές συσπάσεις. Επιδημιολογία Η συχνότητα του συνδρόμου υπολογίζεται σε 11 περίπτωση ανά 1000000 πληθυσμού, χωρίς να υφίσταται…