Ατροφία πολλαπλών συστημάτων (Shy-Drager, Ραβδομέλαινα εκφύλιση)

Με τον όρο ατροφία πολλαπλών συστημάτων περιγράφεται μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από εκφύλιση των νευρώνων της μέλαινας ουσίας, του ραβδωτού σώματος, της παρεγκεφαλίδας και…