Φαρμακευτική Αντιμετώπιση στη Νόσο Πάρκινσον

Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρία εξέδωσε θεραπευτικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση νευρολογικών νοσημάτων τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Νευρολογία. Οδηγίες του κλάδου κινητικών διαταραχών της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρίας. Συνοπτική παρουσίαση του άρθρου Περιοδικό Νευρολογία, Τεύχος 6, Τόμος 23, 2014. Διαβάστε το πλήρες άρθρο Έναρξη θεραπείας 1. Η λεβοντόπα άμεσης αποδέσμευσης μαζί με περιφερικό αναστολέα της αποκαρβοξυλάσης (βενζεραζίδη ή καρβιντόπα) παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της συμπτωματικής θεραπείας της νόσου. 2. Ντοπαμινεργικοί Αγωνιστές. Προτιμώνται οι νεότεροι αγωνιστές, όπως η πραμιπεξόλη και ροπινιρόλη άμεσης ή βραδείας αποδέσμευσης. Η μονοθεραπεία με αγωνιστή καθυστερεί έμμεσα τον χρόνο εμφάνισης των κινητικών επιπλοκών, ενέχει όμως μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ψευδαισθήσεων, διαταραχής ελέγχου των παρορμήσεων, ημερήσιας υπνηλίας, οιδήματος κάτω άκρων και αιφνιδίων επεισοδίων ύπνου. Έναρξη θεραπείας με ντοπαμινεργικό αγωνιστή προτείνεται στους νέους ασθενείς. 3. Αναστολείς μονοαμινοξιδάσης (ΜΑΟ) Β. Οι αναστολείς της ΜΑΟ Β (σελεγιλίνη και ρασαγιλίνη) βελτιώνουν τα συμπτώματα αλλά η δράση τους είναι ασθενέστερη της λεβοντόπα και των αγωνιστών…

Περισσότερα…