Διαγνωστικά Κριτήρια της CADASIL

  Προτεινόμενα διαγνωστικά κριτήρια για την κατά τον Aυτοσωματικό Κυρίαρχο τρόπο κληρονομούμενη Εγκεφαλική αρτηριοπάθεια Με Υποφλοιώδη έμφρακτα και λευκοεγκεφαλοπάθεια Πιθανή CADASIL: Α. Νεαρή ηλικία έναρξης…

CADASIL και CARASIL

Πρόκειται για οικογενείς νόσους που έχουν απεικονιστικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά της νόσου Binswager και κληρονομούνται κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα και υπολειπόμενο αντίστοιχα χαρακτήρα. Το…