Φλοιοβασική εκφύλιση-Διαγνωστικά κριτήρια

Κριτήρια αποκλεισμού της φλοιοβασικής εκφύλισης αποτελούν: 1. Τρόμος ηρεμίας 4Hz, εξαιρετική απάντηση στην λεβοντόπα, ή ψευδαισθήσεις, 2. δυσαυτονομία ή προεξάρχοντα παρεγκεφαλιδικά συμπτώματα, 3. Σημεία παθολογίας του ανώτερου και κατώτερου κινητικού νευρώνα, 4. Σημαντική ή λογοπενική μορφή πρωτοπαθούς προϊούσας αφασίας, 5. Δομική βλάβη στην νευροαπεικόνιση, 6. Μετάλλαξη της γκρανουλίνης, χαμηλά επίπεδα γκρανουλίνης στο πλάσμα, ή μεταλλάξεις της TDP-43 ή της FUS, 7. Στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της νόσου του Alzheimer, όπως είναι συγκεκριμένες μεταλλάξεις ή χαμηλό Αβ42 στο ΕΝΥ Βιβλιογραφία Melissa J. Armstrong, MD, Irene Litvan, MD,corresponding author Anthony E. Lang, MD, Thomas H. Bak, MD, Kailash P. Bhatia, MD, Barbara Borroni, MD, Adam L. Boxer, MD, PhD, Dennis W. Dickson, MD, Murray Grossman, MD, Mark Hallett, MD, Keith A. Josephs, MD, Andrew Kertesz, MD, Suzee E. Lee, MD, Bruce L. Miller, MD, Stephen G. Reich, MD, David E. Riley, MD, Eduardo Tolosa, MD, Alexander I. Tröster, PhD, Marie Vidailhet, MD,…

Περισσότερα…