Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML)

 Η προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) είναι μία σπάνια νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία σχετίζεται με τον ιό J–C και προσβάλλει ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η…