Η προσέγγιση του νευρολογικού ασθενή-Συνοπτική παρουσίαση

Ιστορικό Τα ερωτήματα που θέτει ο νευρολόγος προκειμένου να προσεγγίσει τον νευρολογικό ασθενή είναι τα εξής: 1. Εντόπιση της βλάβης (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, παρεγκεφαλίδα, μεσεγκέφαλος,…