Παροξυσμική χορειοαθέτωση και δυστονία

Ένας αριθμός περιπτώσεων που χαρακτηρίζονται από παροξυσμικού χαρακτήρα χορειοαθετωσικές κινήσεις και δυστονία περιγράφονται με τους όρους παροξυσμική κινησιογενής δυσκινησία, οικογενής παροξυσμική χορειοαθέτωση και περιοδική δυστονία. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί τρεις τύποι οικογενούς παροξυσμικής χορειοαθέτωσης, ο ένας εκ των οποίων κληρονομείται κατά τον αυτοσωματικό επικτρατούντα χαρακτήρα, εμφανίζεται κυρίως σε άρρενα άτομα και χαρακτηρίζεται από βραχείες πολλαπλές περιόδους με χορειοθετωσικές κινήσεις που επιτείνονται από τον υπεραερισμό και την έκπληξη. Ο δεύτερος τύπος χαρακτηρίζεται από επίμονες δυστονικές συσπάσεις διάρκειας από 5 λεπτά μέχρι 4 ώρες που πυροδοτούνται από την κατανάλωση καφεΐνης ή αιθυλικής αλκοόλης και την κόπωση, κληρονομείται δε κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Ο τρίτος τύπος χαρακτηρίζεται από κινήσεις που πυροδοτούνται από την έντονη σωματική άσκηση και από πολλούς θεωρείται υπότυπος του τύπου 2. Χορειοαθετωσικές κινήσεις και δυστονία με παροξυσμικό χαρακτήρα είναι συχνά το αποτέλεσμα αγγειακή βλάβης, τραυματικής κάκωσης, απομυελίνωσης, λοίμωξης, εξεργασίας της περιοχής των βασικών γαγγλίων, ή εμφανίζονται στα πλαίσια μεταβολικών…

Περισσότερα…