Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Παθολογικά στοιχεία

Γενικευμένα βραδέα κύματα Εμφανίζονται σε εγκεφαλίτιδες, τοξικές/μεταβολικές καταστάσεις, ανοξία, νευροεκφυλιστικές καταστάσεις και έχουν χαρακτήρα διαλείποντα- ρυθμικό διαλείποντα- συνεχή Εστιακή επιβράδυνση Παρεγχυματικές βλάβες, πάσχοντες από εστιακή…