Ο ρόλος της οξειδωτικής καταπόνησης στην παθογένεια των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων

Εισαγωγή Φυσιολογικά όλα τα κύτταρα του οργανισμού ζουν, λειτουργούν και αναπαράγονται στηριζόμενα σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις (οξειδωτική φωσφορυλίωση, κύκλος του κιτρικού οξέος) απότοκος των οποίων είναι…