Νόσος Lubag

Δυστονική μορφή παρκινσωνισμού συνδεδεμένη με το Χ χρωμόσωμα Η νόσος Lubag αποτελεί δυστονική μορφή παρκινσωνισμού και περιγράφηκε σε άρρενες κατοίκους της νήσου Panay των Φιλιππίνων…