Νόσος του Parkinson-Διαγνωστικά κριτήρια

1. Βραδυκινησία και ένα τουλάχιστον από τα επόμενα: α. δυσκαμψία, β. τρόμος ηρεμίας 4-6Hz, γ. διαταραχή των αντανακλαστικών στάσης και ισορροπίας που δεν αποδίδονται σε οπτικά, αιθουσαία ή παρεγκεφαλιδικά ελλείματα ή διαταραχή της εν των βάθει αισθητικότητας 2. Αποκλεισμός άλλων αιτίων παρκινσωνισμού 3. Τουλάχιστον τρία από τα επόμενα υποστηρικτικά κριτήρια: α. Ετερόπλευρη έναρξη, β. προϊούσα πορεία, γ. Εξαιρετική απάντηση στην λεβοντόπα, δ. Απάντηση στην λεβοντόπα για 5 έτη ή περισσότερο, ε. Πορεία νόσου μεγαλύτερη των 10 ετών.

Περισσότερα…