Νευροφυσιολογικά ευρήματα στις περιφερικές νευροπάθειες και τις μυοπάθειες

Αξονική βλάβη Νευρογράφημα 1. Απουσία χαμηλή αισθητική ή/και κινητική απάντηση 2. Οι ταχύτητες αγωγής διατηρούνται καλώς (σε περίπτωση σοβαρής αξονικής βλάβης μπορεί να ελαττωθούν στο…