Κοιλιακή ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

Ιδιοπαθής διαταραχή που παρατηρείται κυρίως σε παιδιά, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια μέσης ή υψηλής έντασης κοιλιακού άλγους και σχετιζόμενα με κινητικά συμπτώματα, ναυτία και εμέτους και διαρκούν 2-72 ώρες και υφίονται πλήρως, χωρίς κεφαλαλγία. Διαγνωστικά κριτήρια: A. Τουλάχιστον πέντε επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ B. Άλγος με δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα στοιχεία 1. Εντόπιση κοντά στην μέση γραμμή, ή δύσκολα εντοπιζόμενο 2.Με αμβλύ χαρακτήρα 3. Μέσης ή υψηλής έντασης Γ. Μεταξύ των επεισοδίων, τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: 1. Ανορεξία 2. Ναυτία 3. Έμετοι 4. Ωχρότητα Δ. Τα επεισόδια να διαρκούν 2-72 ώρες E. Πλήρης ύφεση μεταξύ των επεισοδίων F. Να μην αποδίδονται σε άλλη διαταραχή

Περισσότερα…