Ιογενείς μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες (ICD 10-G 0.2)

Στοιχεία επιδημιολογίας Οι ιογενείς μηνιγγίτιδες προκαλούνται από εντεροϊούς, αρμποϊούς, ερπητοϊούς ή αδενοϊούς και εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα τις θερμές εποχές του χρόνου. Κλινική εικόνα και…