Ιδιοπαθής τρόμος-Διαγνωστικά κριτήρια

Βέβαιη διάγνωση 1. Ορατός, αμφοτερόπλευρος τρόμος θέσεως ή μικτός τρόμος στα άνω άκρα 2. Διάρκεια του τρόμου πλέον των πέντε ετών 3. Τρόμος ασσύμετρος ή συμμετρικός και σε άλλα μέλη του σώματος και ιδίως στην κεφαλή, χωρίς την εμφάνιση δυστονικών φαινομένων 4. Ο τρόμος είναι δυνατόν να προκαλεί εμφανή κινητική δυσχέρεια στον πάσχοντα Πιθανή διάγνωση 1. Ορατός τρόμος θέσεως ή μικτός τρόμος σε άλλα μέλη του σώματος πλην των άνω άκρων 2. Διάρκεια του τρόμο πλέον των τριών ετών. Ουσιώδες στοιχείο για την διάγνωση είναι η αμφοτερόπλευρη κατανομή του τρόμου, η διάρκειά του πέραν της πενταετίας και η διαπίστωση κληρονομικότητας. Στοιχεία αποκλεισμού 1. Υφίστανται σαφή νευρολογικά σημεία και ο τρόμος έχει εντοπιστικό χαρακτήρα 2. Υφίσταται η επίδραση φαρμακευτικών παραγόντων 3. Προηγηθείσα κάκωση κεφαλής τρεις μήνες προ της εμφάνισης του τρόμου 4. Ο τρόμος σταδιακώς επιδεινώνεται 5. Υφίστανται ισχυροί ψυχογενείς παράγοντες

Περισσότερα…