Ημιπληγική ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Τουλάχιστον δύο επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ B. Η αύρα να αποτελείται από τα ακόλουθα: 1. Πλήρως αναστρέψιμη κινητική αδυναμία 2. Πλήρως αναστρέψιμα οπτικά ή/και αισθητικά συμπτώματα, ή/και αφασικές διαταραχές Γ. Τουλάχιστον δύο από το ακόλουθα τέσσερα: 1.Τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα βαθμιαίας εγκατάστασης που να φτάνει στο μέγιστο όχι σε λιγότερο από 5΄ 2. Διάρκεια του κάθε συμπτώματος (Β2) 5-60΄, ενώ η κινητική αδυναμία μπορεί να διαρκεί έως 72 ώρες 3. Τουλάχιστον το ένα σύμπτωμα να είναι μονόπλευρο 4. Η αύρα να ακολουθείται από κεφαλαλγία εντός 60΄ Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια άλλου τύπου κεφαλαλγίας του IΗS-3

Περισσότερα…