Ημικρανικό έμφρακτο-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Ημικρανική κρίση που να πληροί τα κριτήρια Β και Γ B. Να λαμβάνει χώρα σε ασθενή με διαγνωσμένη ημικρανία με αύρα και τυπικές προηγούμενες προσβολές, πλην του συγκεκριμένου συμπτώματος που διαρκεί περισσότερο από 60΄ Γ. Νευροαπεικονιστική τεκμηρίωση εμφράκτου σε περιοχή που να συνάδει με το σύμπτωμα Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια άλλου τύπου κεφαλαλγίας του IHSD-3

Περισσότερα…