Ημικρανία χωρίς αύρα-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Τουλάχιστον πέντε επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ B. Διάρκεια της κεφαλαλγίας 4-72 ώρες Γ. Η κεφαλαλγία να έχει τουλάχιστον δύο από τα επόμενα τέσσερα χαρακτηριστικά: 1. Μονόπλευρη εντόπιση 2. Σφύζοντα χαρακτήρα 3. Μέση ή υψηλή ένταση 4. Επιδεινούμενη με την φυσική δραστηριότητα Δ. Κατά τη διάρκεια της κεφαλαλγίας τουλάχιστον ένα από τα εξής: 1. Ναυτία ή/και έμετοι 2. Φωτοφοβία ή/και ηχοφοβία E. Να μην πληροί τα κριτήρια οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας του HIS-3

Περισσότερα…