Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε 250 περιπτώσεις ανά 100000 κατοίκους και ο επιπολασμός στο 10-30%. Οι γυναίκες προσβάλλονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους άνδρες μετά την εφηβεία. Κλινική εικόνα Η ημικρανία χωρίς αύρα, ή κοινή ημικρανία σύμφωνα με την παλαιότερη ταξινόμηση, εκδηλώνεται με άλγος βαθμιαίας εγκατάστασης, με σφύζοντα, διαξιφιστικό χαρακτήρα, που συνοδεύονται από έντονη ανησυχία. Η εντόπισή του είναι συνήθως ετερόπλευρη, μετωποκροταφικά και οπισθοβολβικά και συνδυάζεται με κακουχία, εμέτους, φωτοφοβία και ηχοφοβία. Η διάρκεια της ημικρανικής κρίσης ποικίλει, από μερικές ώρες, μέχρι και αρκετές ημέρες, ενώ η εντόπιση τους άλγους είναι δυνατόν να μην είναι σταθερή μεταξύ των κρίσεων. Συνήθως μετά από την απόσυρση του ασθενούς σε σκοτεινό χώρο και μερικές ώρες ύπνου, η ημικρανική κρίση παρέρχεται. Είναι δυνατόν της ημικρανικής κρίσης να προηγούνται εστιακά νευρολογικά συμπτώματα, οπότε και πρόκειται…

Περισσότερα…

Ημικρανία με αύρα-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Τουλάχιστον δύο επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β και Γ B. Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πλήρως αναστρέψιμα εστιακά συμπτώματα: 1. Διαταραχή όρασης 2. Αιμωδίες, δυσαισθησία 3. Αφασικές διαταραχές 4. Κινητικά συμπτώματα 5. Αύρα του στελέχους 6. Αύρα του αμφιβληστροειδούς Γ. Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τέσσερα: 1. Τουλάχιστον μία από τις προαναφερθήσες εστιακές διαταραχές διάρκειας όχι μικρότερης από 5΄ή δύο ή περισσότερες που να ακολουθεί η μία την άλλη 2. Διάρκεια κάθε συμπτώματος 5-60΄ 3. Τουλάχιστον ένα μονόπλευρο σύμπτωμα 4. Η αύρα να ακολουθείται εντός 60΄από κεφαλαλγία Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια οποιασδήποτε άλλης κεφαλαλγίας του HIS-3 και να έχει αποκλειστεί το TIA

Περισσότερα…