Ημιβαλλισμός

Εκδήλωση δυσλειτουργίας του εξωπυραμιδικού συστήματος και συγκεκριμένα του υποθαλαμίου σωματίου του Luys και σπανίως του οπτικού θαλάμου ή του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και εκδηλώνεται με ευρείες ασυντόνιστες κινήσεις εκτίναξης των άκρων. Ο ημιβαλλισμός αναφέρεται σε βαλιστικές κινήσεις του σύστοιχου άνω και κάτω άκρου και αποτελεί την συνηθέστερη εκδήλωση, ενώ άλλες μορφές είναι ο μονοβαλλισμός αναφέρεται σε βαλλιστικές κινήσεις ενός μόνο άκρου, ο παραβαλλισμός σε κινήσεις αμφότερων των κάτω άκρων, ο διβαλλισμός σε κινήσεις των δύο άνω άκρων, ο τετραβαλλισμός σε βαλλιστικές κινήσεις όλων των άκρων και σπάνια ο χιαστός βαλλισμός που αναφέρεται σε βαλλιστικές κινήσεις στο ένα άνω και το ετερόπλευρο κάτω άκρο. Επιδημιολογία Η συχνότητα του ημιβαλλισμού και των βαλλιστικών κινήσεων γενικότερα ανέρχεται σε 60 περιπτώσεις ανά 10000 πληθυσμού, ενώ αμιγής μορφή ημιβαλλισμού είναι εξαιρετικά σπάνια και συνήθως συνοδεύει άλλες εξωπυραμιδικές παθήσεις. Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 64 έτη, ενώ έχουν αναφερθεί ακραίες περιπτώσεις εμφάνισης από 8…

Περισσότερα…

Βασικά γάγγλια. Στοιχεία ανατομίας και διαταραχές

Όπως περιγράφεται στα περισσότερα κλασικά συγγράμματα νευροανατομίας, τα βασικά γάγγλια περιλαμβάνουν τον κερκοφόρο και τον φακοειδή πυρήνα, ο οποίος με τη σειρά του αποτελείται από το κέλυφος και την ωχρά σφαίρα που διακρίνεται στην έξω και έσω μοίρα. Λειτουργικά το κέλυφος και ο κερκοφόρος πυρήνα αποτελούν μια οντότητα που καλείται νεοραβδωτό σώμα, ενώ η ωχρά σφαίρα καλείται παλαιοραβδωτό σώμα. Λόγω της συνδεσμικότητας και της λειτουργικότητάς τους δύο ακόμη περιοχές κατατάσσονται στα βασικά γάγγλια, το υποθαλάμιο σώμα του Luys και η μέλαινα ουσία, ενώ σύμφωνα με κάποιους νευροφυσιολόγους, στα βασικά γάγγλια θα έπρεπε να συγκαταλέγονται επιπλέον ο ερυθρός πυρήνας, οι ενδοπεταλιακοί πυρήνες του θαλάμου και ο ανιόν δικτυωτός σχηματισμός. Οι τελευταίες δομές δέχονται απευθείας φλοιϊκές ίνες και από αυτές ξεκινούν το ερυθρονωτιαίο και το δικτυονωτιαίο δεμάτιο, δεν συμμετέχουν ωστόσο στο κύριο εξωπυραμιδικό κύκλωμα βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού και ως εκ τούτου αναφέρονται ως προπυραμιδικές και όχι ως εξωπυραμιδικές περιοχές. Το ραβδωτό σώμα και…

Περισσότερα…