Ηλεκτρομυογράφημα-στοιχεία προς αξιολόγηση

Στοιχεία προς αξιολόγηση: 1. Αντίδραση εισόδου 1.1 Αυξημένη: Σημείο απονεύρωσης, μυϊκές κράμπες 1.2 Μειωμένη: Προχωρημένη απονεύρωση ή μυοπάθειες στις οποίες μυϊκές ίνες αντικαθίστανται από συνδετικό ιστό 2. Αυτόματη Δραστηριότητα (Αξιολογείται με τον μυ σε ηρεμία) 2.1 Ινιδικές συσπάσεις: Αυτόματη ή εκούσια σύσπαση μίας μυϊκής ίνας. Προσπάθεια επανανεύρωσης μετά από καταστροφή του νεύρου ή των κινητικών νευρώνων. Πρόκειται για ίδιου ρυθμού συσπάσεις μυϊκών ινών. Απεικονίζονται ως δι- ή τριφασικά δυναμικά διάρκειας 1-5ms, τα οποία ξεπερνούν τα 300μV. Σε καταστάσεις όπου καταστρέφεται ένα μέρος των α κινητικών νευρώνων, όπως στην πολυομυελίτιδα, είναι δυνατόν να καταγράφονται ινιδικές συσπάσεις σε ηρεμία και φυσιολογικά δυναμικά στην προσπάθεια. Οι ινιδικές συσπάσεις εξακολουθούν μέχρι την πλήρη επανανεύρωση του μυός από υπάρχουσες υγιείς ίνες, ή την εκφύλισή τους, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Παρόλο που είναι χαρακτηριστικά νευρογενούς βλάβης, είναι δυνατόν να καταγραφούν και σε καταστάσεις που καταστρέφουν τις μυϊκές ίνες και καθιστούν την μεμβράνη του…

Περισσότερα…

Το ηλεκτρομυογράφημα με τοποθέτηση βελόνας

Το ηλεκτρομυογράφημα πραγματοποιείται με την τοποθέτηση μονοπολικής ή συγκεντρικής βελόνας στην γαστέρα του εξεταζόμενου μυός. Αξιολογούνται τα εξής στοιχεία: 1. Δραστηριότητα εισόδου. Φυσιολογικά παρατηρείται δραστηριότητα κατά την είσοδο της βελόνας η οποία διαρκεί λιγότερο από 300msec 2. Δραστηριότητα ηρεμίας. Φυσιολογικά δεν παρατηρείται αυτόματη δραστηριότητα σε ηρεμία 3. Εκούσια μυϊκή σύσπαση. Ο εξεταστής ζητά από τον εξεταζόμενο να πραγματοποιήσει κίνηση που συμμετέχει τα μέγιστα ο εξεταζόμενος μυς και αξιολογεί τα καταγραφόμενα δυναμικά ενεργείας των κινητικών μονάδων (MUAP), που αντανακλούν ουσιαστικά την σύγχρονη εκφόρτιση όλων των μυϊκών ινών μίας κινητικής μονάδας. Κατά την ελάχιστη προσπάθεια αρχικά συσπώνται λίγες κινητικές μονάδες, ενώ με την αύξηση της προσπάθειας αυξάνει σταδιακά ο αριθμός και το δυναμικό των κινητικών μονάδων. 4. Το MUAP αξιολογείται ς προς την μορφολογία του, την διάρκειά του, το δυναμικό και τις φάσεις Το ηλεκτρομυογράφημα με βελόνα ενδεχομένως να αντενδείκνυται σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση και εάν δεν τηρηθούν σωστά οι κανόνες…

Περισσότερα…