Ηλεκτρομυογράφημα-στοιχεία προς αξιολόγηση

Στοιχεία προς αξιολόγηση: 1. Αντίδραση εισόδου 1.1 Αυξημένη: Σημείο απονεύρωσης, μυϊκές κράμπες 1.2 Μειωμένη: Προχωρημένη απονεύρωση ή μυοπάθειες στις οποίες μυϊκές ίνες αντικαθίστανται από συνδετικό…

Το ηλεκτρομυογράφημα με τοποθέτηση βελόνας

Το ηλεκτρομυογράφημα πραγματοποιείται με την τοποθέτηση μονοπολικής ή συγκεντρικής βελόνας στην γαστέρα του εξεταζόμενου μυός. Αξιολογούνται τα εξής στοιχεία: 1. Δραστηριότητα εισόδου. Φυσιολογικά παρατηρείται δραστηριότητα…