Εργαστηριακή διαγνωστική προσέγγιση των μυοπαθειών

1. Επίπεδα CK 2. Καταμέτρηση θυρεοτροπίνης, ηλεκτρολυτών, νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, γενική αίματος, ΤΚΕ, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών 3. Γενετικός έλεγχος 4. Νευροφυσιολογικός έλεγχος με ΗΜΓ και…