Άτλαντας ΗΕΓ της Αμερικάνικης Εταιρίας Επιληψίας

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε, ή να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν τον άτλαντα ΗΕΓ της Αμερικάνικης Εταιρίας Επιληψίας. Άτλαντας ΗΕΓ της Αμερικάνικης Εταιρίας Επιληψίας

Περισσότερα…

Θεραπευτική αντιμετώπιση της επιληψίας

Η θεραπευτική προσέγγιση της επιληψίας διακρίνεται στην: 1. Χρήση αντιεπιληπτικών φαρμακευτικών παραγόντων 2. Την χειρουργική αντιμετώπιση 3. Την αποφυγή των παραγόντων που πυροδοτούν τις κρίσεις και 4. Την ρύθμιση της φυσικής και ψυχικής δραστηριότητας Αντιεπιληπτικοί παράγοντες Η χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην αντιμετώπιση της επιληψίας. Σε ένα ποσοστό 70% των ασθενών οι κρίσεις ελέγχονται με την φαρμακευτική αγωγή, ενώ σε ποσοστό 20-25% μειώνεται σημαντικά η συχνότητα των κρίσεων. Βαλπροϊκό οξύ: το βαλπροϊκό οξύ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντιεπιληπτικά φάρμακα και χορηγείται από του στόματος ή ενδοφλεβίως. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις, τις εστιακές κρίσεις, τις αφαιρέσεις και τις μυοκλονικές κρίσεις. Χορηγείται σε δοσολογία 30-60mg/kg στα παιδιά και 1000-3000mg ημερησίως στους ενήλικες. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του είναι 6-15 ώρες και τα θεραπευτικά επίπεδά του στο πλάσμα 50-100μg/ml. Μεταξύ των κυριοτέρων ανεπιθύμητων ενεργειών του είναι η ηπατοτοξικότητα, που εμφανίζεται κυρίως στα παιδιά ηλικίας κάτω των δύο…

Περισσότερα…

Γενικευμένη επιληψία

Γενικευμένες τονικο-κλονικές κρίσεις (Grand mal) Οι γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις ξεκινούν συνήθως χωρίς προειδοποιητικά σημεία, ενώ δεν αποκλείεται ο ασθενής να νιώθει πρόδρομα φαινόμενα, όπως απάθεια, ευερεθιστότητα, καταθλιπτικό συναίσθημα, ή σπανίως εκστατικά φαινόμενα. Είναι πιθανό μυοκλονικές κινήσεις κατά την αφύπνιση να αποτελούν πρόδρομα σημεία επερχόμενης κρίσης, ακόμη και ώρες αργότερα. Κοιλιακά άλγη, κράμπες, αίσθημα βάρους στο επιγάστριο, ωχρότητα, κεφαλαλγία, ή ακόμη και διάρροια αναφέρονται επίσης ως πρόδρομα σημεία και καταστάσεις επιληπτικών κρίσεων. Στο 50% των περιπτώσεων, λίγα δευτερόλεπτα πριν την απώλεια συνείδησης παρατηρείται στροφή της κεφαλής, ή ενός άκρου και στη συνέχεια έκταση της κορμού, στροφή των οφθαλμών προς τα άνω, το στόμα ανοίγει, τα άνω άκρα βρίσκονται σε έκταση και απαγωγή, οι ώμοι σε ημιέκταση και οι άκρες χείρες σε πρηνισμό. Ακολουθεί η τονική φάση, με σύσπαση των μυών της ράχης και του τραχήλου, καθώς και τονική σύσπαση των άκρων, ενώ συχνά αναφέρεται από τους αυτόπτες μάρτυρες κραυγή ή κλάμα,…

Περισσότερα…