Επιληπτική κρίση που εκλύεται από ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Επιληπτική κρίση που πληροί το κριτήριο Β B. Λαμβάνει χώρα σε ασθενή με ημικρανία με αύρα και κατά τη διάρκεια ή εντός μίας ώρας από ημικρανική κρίση με αύρα Γ. Να μην πληροί τα κριτήρια για άλλη διάγνωση

Περισσότερα…