Εστιακή ή μερική επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα

Οι μερικές επιληψίες χαρακτηρίζονται από σαφή εστιακή έναρξη που αποδεικνύεται κλινικά ή ηλεκτροεγκεφαλογραφικά. Η εντόπισή τους ποικίλει και διακρίνονται σε απλές ή σύνθετες, στις οποίες…