Η εγκεφαλίτιδα Rasmussen

Η εγκεφαλίτιδα Rasmussen, ή χρόνια εστιακή εγκεφαλίτιδα, χαρακτηρίζεται από εστιακές επιληπτικές κρίσεις, διαταραχές του λόγου, προϊούσα ημιπάρεση και άνοια. Εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά ηλικίας μικρότερης…