Αμφιβληστροειδική ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Τουλάχιστον δύο επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β και Γ B. Αύρα αποτελούμενη από πλήρως αναστρέψιμα μονοφθάλμια θετικά ή αρνητικά συμπτώματα που επιβεβαιώνονται είτε με εξέταση οπτικών πεδίων, ή με απεικόνιση από τον ασθενή μετά από τις οδηγίες του ιατρού Γ. Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία: 1. Η αύρα να αναπτύσσεται σε περισσότερο από 5΄ 2. Διάρκεια της αύρας 5-60΄ 3. Η αύρα να συνοδεύεται ή να ακολουθείται εντός 60΄από κεφαλαλγία Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια για άλλο τύπο κεφαλαλγίας και να αποκλειστούν άλλα αίτια μονοφθάλμιας διαταραχής, όπως είναι η παροδική αμαύρωση

Περισσότερα…