Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια – Αντιμετώπιση

Θεραπευτική αντιμετώπιση των θρομβωτικών εμφράκτων και των παροδικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων Η αντιμετώπιση των θρομβωτικών ΑΕΕ διακρίνεται σε 4 στάδια, ήτοι: 1. Διαχείριση στην οξεία φάση 2. Λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της αιμάτωσης και την διακοπή της παθολογικής διαδικασίας 3. Φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση 4. Πρόληψη από ενδεχόμενα νέα ΑΕΕ Οξεία φάση Για την αντιμετώπιση της οξείας φάσης του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου είναι απαραίτητη η οργάνωση μονάδων αντίστοιχων των στεφανιαίων μονάδων, όπου ο ασθενής θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, ενώ η θρομβολυτική θεραπεία όταν αυτή είναι δυνατή θα έχει τις ελάχιστες δυνατές επιπλοκές. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος λοιμώξεων, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, πνευμονικής εμβολής και στεφανιαίων συνδρόμων. Οι ασθενείς με διαταραγμένο επίπεδο συνείδησης έχουν την ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας ως προς την υγιεινή και την καθαριότητα του δέρματος, των οφθαλμών και του στόματος. Κατά την οξεία φάση είναι επίσης απαραίτητη η καταμέτρηση των αερίων αίματος και…

Περισσότερα…

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια-κλινική εικόνα

Η κλινική εικόνα του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου εξαρτάται από το αγγείο που έχει αποφραχθεί. Αναλόγως του τρόπου προσβολής και της εξέλιξης μέχρι την πλήρη εγκατάσταση τα έμφρακτα ταξινομούνται ως εξής: Οξεία ή αποτελειωμένη προσβολή, όπου η πλήρης εικόνα εγκαθίσταται σε λίγα λεπτά, ενώ στο 25% των περιπτώσεων προηγούνται πρόδρομα συμπτώματα συχνά με εστιακό χαρακτήρα ή με γενικά συμπτώματα όπως είναι η κεφαλαλγία, η ζάλη, η υπνηλία και η σύγχυση. Υποξεία ή προσβολή σε εξέλιξη, όπου αρχίζει με ελαφρά παροδικά συμπτώματα και ολοκληρώνεται σε ώρες ή ημέρες, βαθμιαία ή κατά ώσεις. Βραδεία ή χρόνια προσβολή, όπου η εξέλιξη διαρκεί εβδομάδες ή μήνες και μπορεί να μιμιθεί την εικόνα χωροκατακτητικής εξεργασίας. Μπορεί επίσης να εκδηλωθεί σε προσβολή του ενός ή του άλλου πλαγίου εναλλάξ και τελική εγκατάσταση ψευδοπρομηκικής συνδρομής, σπαστικής τετραπάρεσης, εξωπυραμιδικών φαινομένων, απρακτικών και ανοϊκών σημείων. Πρόκειται συνήθως για ασθενείς με διάχυτη αθηροσκλήρωση, υπέρταση και πολυεμφραγματική εγκεφαλοπάθεια. Επαναλαμβανόμενο έμφρακτο, όπου πριν…

Περισσότερα…