Συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού (Δεσμιδική μυέλωση)

Η συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού οφείλεται κατά κανόνα στην έλλειψη της βιταμίνης Β12 και εκδηλώνεται κλινικά με μυελοπάθεια, διαταραχή της ιδιοδεκτικής αντίληψης, περιφερική νευροπάθεια, διαταραχές από την ψυχική σφαίρα και ενίοτε διαταραχών της οπτικής αντίληψης. Αιτιοπαθογένεια Συναντάται συνήθως σε άτομα που έχουν υποστεί γαστρεκτομή, πάσχουν από παρασιτώσεις του γαστρεντερικού συστήματος, εμφανίζουν φαινόμενα πλημμελούς απορρόφησης λόγω αχλωρυδρίας, συχνής λήψης αναστολέων της αντλίας πρωτονίων, της δράσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, νόσου του Whipple, έλλειψης του ενδογενούς παράγοντα, πάσχουν από κακοήθεις εξεργασίες ή είναι προχωρημένης ηλικίας. Από τον ευρύτερο πληθυσμό οι φυτοφάγοι και τα βρέφη που θηλάζουν από φυτοφάγες μητέρες εμφανίζουν συχνότερα φαινόμενα έλλειψης Β12 και τα επακόλουθα νευρολογικά φαινόμενα. Ακόμη η νόσος εμφανίζεται υπό την κληρονομική μορφή στα πλαίσια του συνδρόμου Imerslund-Grasbeck κατά το οποίο παρατηρείται έλλειψη της βιταμίνης Β12, λόγω μεταλλάξεων των γονιδίων του ενδογενούς παράγοντα. Η έλλειψη της βιταμίνης Β12 οδηγεί σε πλημμελή σύνθεση της μεθειονίνης και σχετική έλλειψη…

Περισσότερα…