ΤΑ ΑΝΩ ΔΙΔΥΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ- ΣΧΕΣΕΙΣ Τα άνω διδύμια εδράζονται κάτω από τον θάλαμο, και την επίφυση και σχηματίζουν την καλυπτρική μοίρα του μέσου εγκεφάλου, βρίσκονται όπισθεν της περί του υδραγωγού φαιάς ουσίας και άνωθεν των κάτω διδυμίων, με τα οποία σχηματίζουν το τετράδυμο πέταλο. Τα άνω διδύμια είναι ογκωδέστερα των κάτω, έχουν ωοειδές σχήμα και χωρίζονται μεταξύ τους με μία οβελιαία μέση αύλακα η οποία εκτείνεται από τον υποκωνάριο βόθρο, μέχρι τον χαλινό του προσθίου μυέλινου ιστίου. Συνδέονται μέσω των άνω βραχιόνων του τετραδύμου πετάλου με το έξω γονατώδες σώμα και μερικώς με την έξω ρίζα της οπτικής ταινίας. Ο βραχίονας των άνω διδυμίων έχει μήκος περίπου 2,5 εκατοστά του μέτρου και φέρεται εγκάρσια προς τα έξω, κάτω από το προσκέφαλο του θαλάμου και μπροστά από το έσω γονατώδες σώμα. Αποτελούνται από στιβάδες κυττάρων, ο αριθμός των οποίων διαφέρει μεταξύ των ειδών. Οι επιφανειακές στιβάδες σχετίζονται με αισθητικού χαρακτήρα ερεθίσματα, ενώ οι…

Περισσότερα…

Το Εγκεφαλικό Στέλεχος

Το στέλεχος του εγκεφάλου Το εγκεφαλικό στέλεχος περιλαμβάνει ανατομικά τον μέσο εγκέφαλο, τον ισθμό του εγκεφάλου, την γέφυρα και τον προμήκη μυελό. Ο μέσος εγκέφαλος Ο μέσος εγκέφαλος έχει μήκος περίπου 1,5 με 2 εκατοστά και συνδέει τον διάμεσο εγκέφαλο με τη γέφυρα και την παρεγκεφαλίδα. Στην ραχιαία επιφάνεια του διακρίνουμε το τετράδυμο πέταλο, στην κοιλιακή επιφάνεια τα εγκεφαλικά σκέλη και μεταξύ των παραπάνω ανατομικών σχηματισμών την οπίσθια διάτρητη ουσία και δυο πλάγιες επιφάνειες, τους βραχίονες του τετραδύμου πετάλου. Τον διάμεσο εγκέφαλο διασχίζει καθ’ όλο το μήκος του ο υδραγωγός του Sylvius. Το τετράδυμο πέταλο Το τετράδυμο πέταλο εκτείνεται από πάνω προς τα κάτω, από την επίφυση μέχρι το πρόσθιο μυέλινο ιστίο. Αποτελείται από δυο ζεύγη υπόλευκων υποστρόγγυλων ογκωμάτων, τα διδύμια. Το άνω ζεύγος των διδυμίων έχουν μάλλον ωοειδές σχήμα και ονομάζονται πρόσθια διδύμια, ενώ το κάτω οπίσθια διδύμια. Τα ζεύγη των διδυμίων διαχωρίζονται μεταξύ τους με δυο αύλακες, μια…

Περισσότερα…