Φάρμακα και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

Επιβράδυνση του άλφα ρυθμού σε θεραπευτικές δόσεις
1. Φαινοθειαζίνες
2. Οπιοειδή
3. φαινυτοΐνη
4. καρβαμαζεπίνη
5. βαλπροϊκό οξύ
6. στεροειδή

Εμφάνιση αιχμών σε θεραπευτικές δόσεις
1. τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
2. MAO Inhibitors
3. ενφλουράνη

Αύξηση του βήτα ρυθμού σε θεραπευτικές δόσεις
1. τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
2. MAO Inhibitors
3. βενζοδιαζεπίνες
4. βαρβιτουρικά
5. Chloral hydrate
6. μεπροβαμάτη
7. αμφεταμίνες
8. κοκαΐνη
9. ψιλοκυβίνη
10. διφενιδραμίνη

Εστιακή επιβράδυνση σε θεραπευτικές δόσεις
1. λίθιο

Περιοδικά συμπλέγματα παρόμοια με της νόσου Creutzfeldt-Jakob
1. λίθιο

Τριφασικά κύματα σε τοξικά επίπεδα
1. λίθιο

Αιχμηρά κύματα σε τοξικές δόσεις
1. λίθιο
2. πενικιλίνη
3. ισονιαζίδη

Καταργεί ή ελαττώνει την φωτοπαροξυσμική απάντηση στην γενικευμένη επιληψία
1. βαλπροϊκό οξύ

Άλφα κώμα σε τοξικές δόσεις
1. βενζοδιαζεπίνες
2. βαρβιτουρικά
3. Chloral hydrate
4. μεπροβαμάτη
5. μεπεριδίνη

Ατρακτοειδές κώμα σε τοξικές δόσεις
1. αιθυλική αλκοόλη
2. ιμιπραμίνη

Was this article helpful?

Related Articles