Οικογενής ημιπληγική ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Πληροί τα κριτήρια της ημιπληγικής ημικρανίας
B. Τουλάχιστον ένας συγγενής πρώτου ή δευτέρου βαθμού να πληροί επίσης τα κριτήρια της ημιπληγικής ημικρανίας

Was this article helpful?

Related Articles