Μυοτονικό φαινόμενο

Η μυοτονία σχετίζεται με την διαταραχή της μυϊκής χάλασης και την παρατεταμένη μυϊκή σύσπαση των σκελετικών μυών μετά από εκούσια ή προκλητή σύσπαση. Έχει χαρακτηριστική απεικόνιση στο ΗΜΓ και ο ήχος τους χαρακτηρίζεται ως ήχος καταδυόμενου βομβαρδιστικού.

Was this article helpful?

Related Articles