Μικοναζόλη και Κλοβετασόλη: Ισχυρή επαναμυελινωτική δράση;

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature, ο αντιμυκητιασικός παράγοντας μικοναζόλη και το ανάλογο της κορτιζόλης κλοβετασόλη, θα μπορούσαν να δράσουν ευεργετικά στην πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς η πρώτη έχει επιδείξει επαναμυελινωτική δράση σε οργανοτυπικές καλλιέργειες πρόδρομων νευρογλοιακών κυττάρων και σε πειραματόζωα, ενώ η δεύτερη έχει επιπλέον και ανοσοκατασταλτική δράση. Η συστηματική χορήγηση καθενός από τα παραπάνω φάρμακα είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση νέων ολιγοδενδροκυττάρων. Επιπλέον η χορήγηση καθενός από τους παραπάνω παράγοντες στην έξαρση της νόσου σε πειραματικό πρότυπο αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας, μείωσε τις υποτροπές και την βαρύτητα της κλινικής εικόνας.

Απαιτούνται ωστόσο πολλαπλές πειραματικές και κλινικές  μελέτες για την πιθανή είσοδο των παραγόντων αυτών στην θεραπευτική αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης, ανοίγονται εντούτοις νέοι ελπιδοφόροι ορίζοντες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων και την αντιμετώπισή της.

Fadi J. Najm, Mayur Madhavan, Anita Zaremba, Elizabeth Shick, Robert T. Karl,   Daniel C. Factor, Tyler E. Miller, Zachary S. Nevin, Christopher Kantor,    Αlex Sargent, Kevin L. Quick, Daniela M. Schlatzer, Hong Tang, Ruben Papoian, Kyle R. Brimacombe, Min Shen, Matthew B. Boxer, Ajit Jadhav, Andrew P. Robinson, Joseph R. Podojil, Stephen D. Miller,  Robert H. Miller & Paul J. Tesar Nature (2015) doi:10.1038/nature14335

Was this article helpful?

Related Articles