Κυκλικό σύνδρομο εμέτων-Διαγνωστικά κριτήρια

Επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονης ναυτίας και εμέτων, συνήθως με στερεοτυπικό χαρακτήρα και χρονικά προβλέψιμα. Τα επεισόδια μπορεί να συνοδεύονται από ωχρότητα και λήθαργο, ενώ μεταξύ των επεισοδίων υπάρχει πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων.
Διαγνωστικά κριτήρια:
A. Τουλάχιστον πέντε επεισόδια ναυτίας και εμέτων που να πληρούν τα κριτήρια Β και Γ
B. Στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενα και χρονικά προβλέψιμα επεισόδια
Γ. Όλα τα ακόλουθα:
1. Ναυτία και έμετοι τουλάχιστον 4 φορές σε μία ώρα
2. Τα επεισόδια να διαρκούν από μία ώρα μέχρι 10 ημέρες
3. Μεταξύ των επεισοδίων να παρέρχεται τουλάχιστον μια εβδομάδα
D. Μεταξύ των επεισοδίων να παρατηρείται πλήρης ύφεση
Ε. Να μην μπορούν να αποδοθούν σε άλλη νόσο

Was this article helpful?

Related Articles