Κοιλιακή ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

Ιδιοπαθής διαταραχή που παρατηρείται κυρίως σε παιδιά, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια μέσης ή υψηλής έντασης κοιλιακού άλγους και σχετιζόμενα με κινητικά συμπτώματα, ναυτία και εμέτους και διαρκούν 2-72 ώρες και υφίονται πλήρως, χωρίς κεφαλαλγία.
Διαγνωστικά κριτήρια:
A. Τουλάχιστον πέντε επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ
B. Άλγος με δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα στοιχεία
1. Εντόπιση κοντά στην μέση γραμμή, ή δύσκολα εντοπιζόμενο
2.Με αμβλύ χαρακτήρα
3. Μέσης ή υψηλής έντασης
Γ. Μεταξύ των επεισοδίων, τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα:
1. Ανορεξία
2. Ναυτία
3. Έμετοι
4. Ωχρότητα
Δ. Τα επεισόδια να διαρκούν 2-72 ώρες
E. Πλήρης ύφεση μεταξύ των επεισοδίων
F. Να μην αποδίδονται σε άλλη διαταραχή

Was this article helpful?

Related Articles