Ημικρανία χωρίς αύρα-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Τουλάχιστον πέντε επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ
B. Διάρκεια της κεφαλαλγίας 4-72 ώρες
Γ. Η κεφαλαλγία να έχει τουλάχιστον δύο από τα επόμενα τέσσερα χαρακτηριστικά:
1. Μονόπλευρη εντόπιση
2. Σφύζοντα χαρακτήρα
3. Μέση ή υψηλή ένταση
4. Επιδεινούμενη με την φυσική δραστηριότητα
Δ. Κατά τη διάρκεια της κεφαλαλγίας τουλάχιστον ένα από τα εξής:
1. Ναυτία ή/και έμετοι
2. Φωτοφοβία ή/και ηχοφοβία
E. Να μην πληροί τα κριτήρια οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας του HIS-3

Was this article helpful?

Related Articles