Ημικρανία με στελεχιαία αύρα-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Τουλάχιστον δύο επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ
B. Αύρα που περιλαμβάνει οπτικά, αισθητικά συμπτώματα ή αφασικές διαταραχές, με πλήρως αναστρέψιμο χαρακτήρα
Γ. Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα συμπτώματα που προέρχονται από το εγκεφαλικό στέλεχος
1. Δυσαρθρία
2. Ίλιγγος
3. Εμβοές
4. Υπακουσία
5. Διπλωπία
6. Αταξία
7. Διαταραχή επιπέδου συνείδησης
Δ. Τουλάχιστον δύο από το ακόλουθα τέσσερα:
1.Τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα (Γ) βαθμιαίας εγκατάστασης που να φτάνει στο μέγιστο όχι σε λιγότερο από 5΄
2. Διάρκεια του κάθε συμπτώματος 5-60΄
3. Τουλάχιστον το ένα σύμπτωμα να είναι μονόπλευρο
4. Η αύρα να ακολουθείται από κεφαλαλγία εντός 60΄
E. Να μην πληροί τα κριτήρια άλλου τύπου κεφαλαλγίας του IΗS-3

Was this article helpful?

Related Articles