Διαγνωστικά κριτήρια Αμυλοειδικής Εγκεφαλικής Αγγειοπάθειας

Τα διαγνωστικά κριτήρια έχουν εκδοθεί από την ομάδα της Βοστώνης για την αντιμετώπιση της νόσου και είναι τα εξής:
1. Βέβαιη διάγνωση- επιβεβαίωση με την νευροπαθολογική εξέταση που αποκαλύπτει λοβιακή, φλοιϊκή ή φλοιο-υποφλοιώδεις αιμορραγίες σε συνδυασμό με σοβαρές ενδείξεις για την παρουσία αμυλοειδικής αγγειοπάθειας.
2. Ενδεχόμενη με υποστηρικτικά νευροπαθολογικά στοιχεία- λοβιακή, φλοιϊκή ή φλοιο-υποφλοιώδεις αιμορραγίες σε συνδυασμό με μικρού βαθμού αμυλοειδική εναπόθεση
3. Ενδεχόμενη-κλινικά και απεικονιστικά στοιχεία που αποκαλύτπουν πολλαπλές αιμορραγίες σε ασθενή ηλικίας άνω των 60 ετών.
4. Πιθανή-ασθενής ηλικίας άνω των 60 ετών και κλινικά και απεικονιστικά στοιχεία μίας λοβιακής, φλοιϊκής ή φλοιο-υποφλοιώδους αιμορραγίας και απουσία άλλου αιτιολογικού παράγοντα.

Was this article helpful?

Related Articles