Μυοπάθεια σχετιζόμενη με οπτική νευρομυελίτιδα και αντισώματα έναντι της ακουαπορίνης 4

Επιδημιολογία: Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί 2 ασθενείς Κλινική εικόνα: Ηλικία έναρξης: 32 & 40 έτη Μυαλγίες και μυϊκή αδυναμία Πορεία: εξάρσεις και υφέσεις Εργαστηριακά ευρήματα:…

Αλληλεπίδραση αντιεπιληπτικών και αντισυλληπτικών παραγόντων

Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που λαμβάνουν αντιεπιληπτικά φάρμακα πρέπει αν αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, ως προς την μέθοδο αντισύλληψης που εφαρμόζουν, καθώς οι αντιεπιληπτικοί παράγοντες…

Η προσέγγιση του νευρολογικού ασθενή-Συνοπτική παρουσίαση

Ιστορικό Τα ερωτήματα που θέτει ο νευρολόγος προκειμένου να προσεγγίσει τον νευρολογικό ασθενή είναι τα εξής: 1. Εντόπιση της βλάβης (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, παρεγκεφαλίδα, μεσεγκέφαλος,…