Εισαγωγή στην ερμηνευτική των ονείρων

Κάθε συνειδητή πράξη ή συνειδητό συμβάν έχει μια ασυνείδητη πλευρά, ακριβώς όπως κάθε αίσθηση ή αντίληψη έχει μια υποσυνείδητη πλευρά. Το συμβάν αποκαλύπτει την ύπαρξη της ασυνείδητης όψης, εφόσον χαρακτηρίζεται είτε από συναισθηματικότητα είτε από ένα γεγονός ζωτικής σημασίας που δεν έγινε αντιληπτό συνειδητά. Το ασυνείδητο τμήμα είναι ένα είδος μεταγενέστερης σκέψης που μπορεί να γίνει αισθητό κατά την πάροδο του χρόνου και με την βοήθεια της διαίσθησης ή του βαθύτερου στοχασμού. Η εκδήλωση της ασυνείδητης όψης ενός συμβάντος συμβαίνει συνήθως μέσα σε ένα όνειρο. Το όνειρο δείχνει την ασυνείδητη όψη με τη μορφή μιας συμβολικής εικόνας και όχι με τη λογική σκέψη. Η κατανόηση των ονείρων μας επέτρεψε για πρώτη φορά να ερευνήσουμε την ασυνείδητη όψη των ψυχικών συμβάντων και να ανακαλύψουμε τη φύση τους. Τα όνειρα είναι η πιο συνηθισμένη και γενικά προσιτή πηγή για την έρευνα της συμβολιστικής ικανότητας του ανθρώπου εκτός από το περιεχόμενο των ψυχώσεων,…

Περισσότερα…