Η εγκεφαλίτιδα Rasmussen

Η εγκεφαλίτιδα Rasmussen, ή χρόνια εστιακή εγκεφαλίτιδα, χαρακτηρίζεται από εστιακές επιληπτικές κρίσεις, διαταραχές του λόγου, προϊούσα ημιπάρεση και άνοια. Εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά ηλικίας μικρότερης…

Μη νεοπλασματικές αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες και εγκεφαλοπάθειες

Κλινικά χαρακτηριστικά και επιδημιολογία Οι αυτοάνοσες εγκεφαλοπάθειες και εγκεφαλίτιδες είναι συχνότερες στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Η συχνότητά τους είναι αυξημένη στις μέση…

Ειδικά νευρωνικά αντισώματα στις αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες

Ειδικά νευρωνικά αυτοαντισώματα Η ανεύρεση ειδικών νευρωνικών αυτοαντισωμάτων επιβεβαιώνει τη διάγνωση και μπορεί να κατευθύνει την θεραπεία, δίνοντας παράλληλα στοιχεία για την πρόγνωση, παρόλο που…