Νευραλγική μυατροφία του άνω άκρου – σύνδρομο Parsonage Turner (ICD10-G54.5)

Η νευραλγική μυατροφία του ώμου και του άνω άκρου δεν έχει σαφές αιτιοπαθογενετικό υπόβαθρο, μπορεί ωστόσο να παρατηρηθεί στα πλαίσια αυτοάνοσων νοσημάτων ή λοιμώξεων. Απαντάται…