Νευραλγική μυατροφία του άνω άκρου – σύνδρομο Parsonage Turner (ICD10-G54.5)

Η νευραλγική μυατροφία του ώμου και του άνω άκρου δεν έχει σαφές αιτιοπαθογενετικό υπόβαθρο, μπορεί ωστόσο να παρατηρηθεί στα πλαίσια αυτοάνοσων νοσημάτων ή λοιμώξεων. Απαντάται σε συχνότητα 1,64/100000 κατοίκους, ενώ παράλληλα υφίσταται και η κληρονομική μορφή της νευραλγικής μυατροφίας που σχετίζεται με το γονίδιο SEPT9 που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 17. Χαρακτηρίζεται από έντονο άλγος στον ώμο, ατροφικές παρέσεις, κυρίως των μυών που νευρώνονται από τις ίνες των Α5, Α6 και Α7 νευροτομίων και οι ασθενείς αναπτύσσουν πτερυγοειδή ωμοπλάτη. Η πορεία της νόσου σχετίζεται με την ηλικία του ασθενούς και η διάρκεια των συμπτωμάτων κυμαίνεται μεταξύ 18-24 μηνών, οπότε και συνήθως υποχωρούν. Η αντιμετώπιση της νόσου είναι αποκλειστικά συμπτωματική και στοχεύει στην ανακούφιση του ασθενή από το άλγους και στην καταπολέμηση της ενδεχόμενης υποκείμενης αιτίας.   Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη: Wheeless, Clifford R. (30 Updated August 2009). “Parsonage-Turner Syndrome”. Wheeless’ Textbook of Orthopedics @ wheelessonline.com. Retrieved 2009-10-11. Check date values in: |date= (help)…

Περισσότερα…

Βραχιόνια πλεξοπάθεια

Αναλόγως της έκτασης της βλάβης επισημαίνονται πλήρεις ή ατελείς παρέσεις των μυών του ώμου και του άνω άκρου, οι οποίες εισβάλλουν με έντονο διαλείπον ή μόνιμο άλγος, ενώ μυϊκές ατροφίες και δεσμιδώσεις επίσης εμφανίζονται συχνά στην πρώιμη φάση. Σε βλάβες του ανώτερου βραχιονίου πλέγματος προσβάλλονται οι μύες, που νευρώνονται από τις ρίζες Α5 και Α6. Κλινικά παρατηρείται χαλαρή πάρεση και ατροφία του δελτοειδούς, του δικεφάλου βραχιονίου, του βραχιονοκερκιδικού, του υπτιαστή, του υπερακανθίου και του υπακανθίου μυός (παράλυση του Erb). Επιπλέον είναι δυνατόν να συμμετέχουν ο μείζων θωρακικός και οι εκτείνοντες της άκρας χείρας, οπότε το άνω άκρο κρέμεται σε έσω στροφή με την παλαμιαία επιφάνεια στραμμένη προς τα πίσω. Αισθητικές διαταραχές εμφανίζονται σπάνια στα δερμοτόμια Α5 και Α6. Το αντανακλαστικό του δικεφάλου είναι μειωμένο ή κατηργημένο, ενώ εάν η βλάβη αφορά και στην Α7 ρίζα, εμφανίζει πάρεση ο στρογγύλος πρηνιστής και ο κερκιδικός καμπτήρας του καρπού. Σε βλάβη του κατώτερου…

Περισσότερα…