Πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια (MMN) και πολυεστιακό conduction block (MADSAM)

Η διάκριση μεταξύ των δύο καταστάσεων πολλές φορές είναι εξαιρετικά δυσχερής, καθώς μοιράζονται αρκετά κοινά κλινικά χαρακτηριστικά. Η πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια σε αντίθεση με το…