Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνυροπάθεια (ICD 10: G61.81)

Η χρόνια φλεμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια διακρίνεται από την οξεία, ως προς την διάρκεια, την εξέλιξη και την ανταπόκριση στις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Χαρακτηρίζεται από προσβολή των περιφερικών νεύρων και των ριζών και λευκωματοκυτταρικό διχασμό του ΕΝΥ, ενώ ξεκινά με ασύμμετρη προσβολή και επιδεινώνεται σταδιακά και καθίσταται συμμετρική. Σε μικρό ποσοστό πασχόντων η CIDP ακολουθεί το σύνδρομο Guillain-Barre, που μετά από μία αρχική ύφεση, εμφανίζει υποτροπές και προϊούσα επιδείνωση. Η χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια χαρακτηρίζεται από αισθητικές διαταραχές και παρέσεις των περιφερικών ή κεντρικών μυών και σπανίως προσβάλλει τα κρανιακά νεύρα. Σε αντίθεση με το σύνδρομο Guilaain-Barre δεν αναγνωρίζεται προηγηθείσα λοίμωξη, σχετίζεται ωστόσο με συγκεκριμένους τύπου HLA, σύνδρομα παραπρωτεϊναιμίας, συστηματικά νοσήματα και αιμοτολογικέ διαταραχές. Το ΕΝΥ εμφανίζει αυξημένη πρωτεΐνη σε τιμές μεταξύ 75-80mg/dl, χωρίς να αποκλείονται ακόμη υψηλότερες τιμές, ενώ πλειοκύττωση ανευρίσκεται στο 10% μόνο των ασθενών και κυρίως σε πάσχοντες από HIV.η βιοψία του γαστροκνημιαίου νεύρου αποκαλύπτει περιαγγειακή διήθηση και διήθηση…

Περισσότερα…