Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνυροπάθεια (ICD 10: G61.81)

Η χρόνια φλεμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια διακρίνεται από την οξεία, ως προς την διάρκεια, την εξέλιξη και την ανταπόκριση στις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Χαρακτηρίζεται από προσβολή των…