Προϊούσες μυϊκές δυστροφίες-Συνοπτική παρουσίαση

Πρόκειται για ετερογενή ομάδα κληρονομικών μυοπαθειών, που αρχίζουν συνήθως στην παιδική ηλικία και εξελίσσονται με βραδεία επιδείνωση, ενώ κλινικά χαρακτηρίζονται από μυϊκή αδυναμία και ατροφίες…