Κλινικά σύνδρομα σε βλάβες στο επίπεδο του μέσου εγκεφάλου και της γέφυρας

Σύνδρομα από βλάβες στο επίπεδο του μέσου εγκεφάλου Σύνδρομο Parinaud: Το σύνδρομο Parinaud αναπτύσσεται συνεπεία πιεστικών βλαβών επί του τετραδύμου πετάλου, όπου εμπλέκεται και ο…