Νόσος του Parkinson-Διαγνωστικά κριτήρια

1. Βραδυκινησία και ένα τουλάχιστον από τα επόμενα: α. δυσκαμψία, β. τρόμος ηρεμίας 4-6Hz, γ. διαταραχή των αντανακλαστικών στάσης και ισορροπίας που δεν αποδίδονται σε οπτικά, αιθουσαία ή παρεγκεφαλιδικά ελλείματα ή διαταραχή της εν των βάθει αισθητικότητας 2. Αποκλεισμός άλλων αιτίων παρκινσωνισμού 3. Τουλάχιστον τρία από τα επόμενα υποστηρικτικά κριτήρια: α. Ετερόπλευρη έναρξη, β. προϊούσα πορεία, γ. Εξαιρετική απάντηση στην λεβοντόπα, δ. Απάντηση στην λεβοντόπα για 5 έτη ή περισσότερο, ε. Πορεία νόσου μεγαλύτερη των 10 ετών.

Περισσότερα…

Νόσος του Parkinson

Προϊούσα νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται κλινικά από τρόμο, δυσκαμψία, βραδυκινησία και βραδυφρένεια και σχετίζεται με διαταραχή της ντοπαμινεργικής οδού. Επιδημιολογία Αποτελεί την συχνότερη νόσο μεταξύ των κινητικών διαταραχών, καθώς εμφανίζεται στο 1% του πληθυσμού σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και 2,6% άνω των 85 ετών. Η συχνότητά της είναι μεγαλύτερη στους άνδρες (1,5/1), ενώ η μέση ηλικία έναρξης είναι τα 66 έτη, χωρίς να αποκλείονται πρώιμες ή όψιμες μορφές της νόσου. Η κατανομή της νόσου είναι υψηλότερη στην Ευρώπη και της Βόρεια Αμερική σε σχέση με την Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Η χρήση καπνού φαίνεται να επιδρά προασπιστικά επί της νόσου. Αιτιοπαθογένεια Το κύριο χαρακτηριστικό της νόσου του Parkinson είναι η διαταραχή του ντοπαμινεργικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα η εκφύλιση των νευρώνων της συμπαγούς μοίρας της μέλαινας ουσίας του εγκεφάλου, που συνθέτουν ντοπαμίνη. Επιπλέον εκφυλιστικές αλλοιώσεις υφίστανται οι νευρώνες του υπομέλανος τόπου και οι σεροτονινεργικοί…

Περισσότερα…