Σημαντικοί σταθμοί στην Ιστορία της Νευροπαθολογίας

Pitié-Salpêtrière Hospital

Antonj van Leeuwenhoek1677.: Παρατήρησε πως ο νευρικός ιστός συνίσταται από ανόμοιες πολύ μικρές ίνες ή αγγεία τα οποία βρίσκονται το ένα πλησίον του άλλου. Εις το άκρον της τομής των νεύρων παρατήρησε μικρούς λεπτούς σωληνίσκους οι οποίοι πιθανόν να ήσαν έλυτρα μυελίνης. Παρατήρησε επίσης ότι ο εγκεφαλικός φλοιός ήτο μία διαυγής ελαιώδης ουσία με σφαιρίδια διαμέτρου 1/36 της διαμέτρου των εμμόρφων στοιχείων του αίματος. Marcello Malpighi (1628-1694): Παρατήρησε ότι η φαιά ουσία αποτελείτο από κυτταρικά οζίδια και η λευκή από λευκούς εκφορητικούς πόρους Κατά τον 18ο αιώνα η ανατομία και η νευροανατομία αναπτύχθηκαν σημαντικά ως προς την μελέτη του Νευρικού συστήματος. Εξαιρετικά δείγματα ανατομικής ζωγραφικής παρατηρούνται στις υπέροχες σελίδες του έργου Opera του Ruysch (1724) της εικονογραφημένης ανατομικής του Haller. Σημαντικά συνέβαλαν στην συστηματοποίηση της νευροανατομίας και οι εργασίες του Winslow (1732). Μονογραφίες αφιερωμένες αποκλειστικά στο Νευρικό σύστημα εκπονήθηκαν από τους Bonhomme (1748), Flemyng (1751), Locano (1761), Smith (1768), Tissot…

Περισσότερα…

Το νευρικό κύτταρο

Ο νευρώνας αποτελεί την λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος, γύρω από την οποία αναπτύσσεται, κωδικοποιείται και εκφράζεται η δυνατότητα αυτού να προσλαμβάνει εξωγενείς και ενδογενείς πληροφορίες, να τις επεξεργάζεται να διατηρεί την μνημονική εγχάραξη και εκ παραλλήλου να διεργάζετε την επιλογή κατάλληλων απαντήσεων για κάθε πληροφορία, με κύριο σκοπό την διατήρηση της εσωτερικής και εξωτερικής ομοιόστασης του ατόμου. Οι νευρώνες είναι οργανωμένοι σε δίκτυα, τα οποία αναλόγως της λειτουργικής αποστολής τους περιλαμβάνουν άλλοτε άλλο αριθμό νευρώνων, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ λίγων εκατοντάδων, έως και πλέον των τρισεκατομμυρίων. Η οργάνωση των νευρωνικών δικτύων πραγματοποιείται βάσει της υφιστάμενης λειτουργικής σκοπιμότητας, προς αποδοχή των πληροφοριών, της μεταφοράς τους στο διαφοροποιημένο κέντρο αναλύσεως και επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η μνημονική καταγραφή τους και η επιλογή κατάλληλων απαντήσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου. Τα δίκτυα ολοκληρώνονται με την δημιουργία συνάψεων μεταξύ των συνδεόμενων νευρώνων, στο πεδίο των οποίων πραγματοποιείται…

Περισσότερα…